Home

Ασυνήθη κράνη και θωρακίσεις των Σαμουράι – Μέρος Α΄

Leave a comment

22222222

Στα δύο ακόλουθα άρθρα παρουσιάζω περισσότερες άγνωστες πτυχές της πολεμικής τέχνης των Σαμουράι κυρίως των περιόδων Muromachi (Ashikaga) και Edo της ιαπωνικής Ιστορίας, παρουσιάζοντας μερικά ασυνήθη και γενικά μη-τυπικά κράνη και θωρακίσεις τους. Οι εν λόγω περικεφαλαίες είτε έχουν ασύνηθες σχήμα, πχ έχουν σχήμα κογχύλιου ή πέλεκυ, είτε έχουν υπερπόντιες επιρροές, κυρίως ευρωπαϊκές. Επίσης παρουσιάζω μερικές θωρακίσεις με εξίσου ασυνήθεις διακοσμήσεις ή οι οποίες φέρουν ευρωπαϊκές επιρροές, όπως η πανοπλία (τουλάχιστον μία από αυτές) του μεγάλου σογκούν Τοκουγκάβα Ιεγιάσου. Τον 16ο αιώνα, οι πρώτοι Ευρωπαίοι ναυτίλοι εξερευνητές εμφανίσθηκαν στα πελάγη των Φιλιππίνων και της Ινδονησίας με πρωτοπόρο την ισπανική αποστολή του Μαγγελάνου (ο ίδιος ο Μαγγελάνος ήταν Πορτογάλος στην υπηρεσία του ισπανικού στέμματος). Λίγο αργότερα έπλευσαν  και στις θάλασσες της Κίνας και της Ιαπωνίας. Οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι ήταν οι πρώτοι που εμφανίσθηκαν εκεί ως έμποροι και αποικιστές, για να ακολουθηθούν σύντομα από τους Ολλανδούς και τους Βρετανούς.

More

Advertisements

Uniforms of Argentina (War of Independence 1810-1824)-part II

Leave a comment

Trooper of the Minones de Cataluna.
.
This is the second part of a collection of Argentinean officers and regular troops during the Spanish-American Wars of Independence 1810-1824, that is the standing troops of the independent United Provinces of Rio de la Plata as well as the Argentinean troops of Gen. José Francisco de San Martín who gained independence for Chile and most of Peru.
More

Uniforms of Argentina (War of Independence 1810-1824) -part I

Leave a comment


General Don Jose de San Martin, Liberator of Chile and most of Peru.
.

This is a collection of uniforms of Argentinean officers and regular troops during the Spanish-American Wars of Independence 1810-1824, that is the standing troops of the independent United Provinces of Rio de la Plata as well as the Argentinean troops of Gen. José Francisco de San Martín who gained independence for Chile and most of Peru.

More

THE HEPHTHALITES (WHITE HUNS) AND THE GENESIS OF THE AVARS

2 Comments

By  Periklis    Deligiannis1

an  Avar  horseman,  armed  with  a  composite  bow  and  a  nomad  cavalry  spear  (copyright:  V. Vuksic).

The  first  European  mention  of  the  Hephthalites  or  White  Huns  comes  from  the  Byzantine  chronicler  Procopius,  a  contemporary  of  Emperor  Justinian.  Procopius  recorded  related  comments  of  a  Byzantine  envoy  to  the  Sassanids,  who  traveled  to  eastern  Iran.  The  Chinese  chronicles  mention  the  Hephthalites  as  “Ye-ti-i-li-do”  or  simpler  as  “Ye-ta”.   It  seems  that  the  Hephthalites  were  originally  a  Hunnic  tribe,  which  was  mixed  deeply  with  the  Iranians  and  Tocharians  of  central  Asia, concluding  as  a  mixed  hunnic-iranian-tocharian  people.  This  explains  the  possibility  of  adopting  around  500  AD  the  Iranian  language  and  several  Iranian  personal  names.

The  powerful  Hephthalites  managed  to  establish  two  nomadic  “empires”  in  central  Asia,  eastern  Iran  and  India.  In  390,  their  relatives,  the  Khionite  Huns  (known  to  the  Romans  as  “Kidarites”)  paved  the  way  for  their  expansion,  when  they  defeated  the  Sassanid  Persians  and  settled  in  Bactria  and  Sogdiana  (roughly  modern  Uzbekistan  and  northern  Afghanistan).  In  420-427  AD,  the  Hephthalites  unleashed  from  their  Central  Asian  cradle,  murderous  raids  in  Persia  reaching  the  city  of  Ragai  (modern  Tehran),  until  they  were  defeated  overwhelmingly  by  the  Sassanids  (427).  But  they  came  back  and  in  454  managed  to  defeat  the  Sassanids,  intensifying  again  their  raids  in  Iran.  In  464,  new  Hephthalite  raids  forced  the  Sassanian  King  Phiruz  to  deal  with  them  in  a  series  of  wars.  The  wars  ended  in  475  with  a  peace  treaty,  which  provided  for  an  annual  payment  of  ransom  by  the  Sassanids  to  the  Hephthalites.  Meanwhile,  in  468  the  Sassanids  attacked   the  Khionite/Kidarite  Huns  slaying  them  en  masse.  The  Hephthalites  took  advantage  of  the  destruction  of  the  threatening  Khionites  and  expelled  their  remnants  from  Bactria-Sogdiana,  which  they  annexed  (473-475).  Continue reading

THE HOPLITE SHIELDS

7 Comments

vase painti
A  vase  painting  depicting  a  hoplite,  5th  century  BC.  He  is  armed  with  a  bronze  cuirass,  a  hoplite  sword  and  a  hoplite  shield  of  the  Argive  type.  In  the  interior  of  the  hoplite  shield, you  can  see  the  “antilave” («αντιλαβή»,  handle/handgrip),  the  “porpax” («πόρπαξ»,  fastener  for  the  elbow)  and  the  “telamons” («τελαμώνες»,  shoulder  belts)/ (Paris,  Louvre  Museum)

By  Periklis    Deligiannis

.
The  Geometric  Period  (11th-8th  centuries  BC)  preceded  the  invention  of  the  hoplite  warfare  and  the  hoplite  phalanx (about  700  BC).  The  shields  of  the  Geometric  period  belonged  to  two  main  types:  the  “Dipylon” type  shield  and  the  “Herzsprung”  type.  The  Dipylon  shield  is  named  after  the  Athenian  Dipylon  gate,  where  a  number  of  pottery  with  depictions  of  that  type  of  shield,  was  discovered.  It  was  a  large  and  long  shield,  covering  the  warrior  from  chin  to  knees.  It  was  made  of  wicker  and  leather,  without  excluding  further  strengthening  of  wooden  parts.  Despite  its  size,  the  Dipylon  shield  was  light  due  to  its  materials.  It  had  a  curved  form  in  order  to  embrace  the  warrior’s  body.  In  the  middle  of  its  surface,  the  Dipylon  shield  had  two  semicircular  notches  for  the  easier  handling  of  the  offensive  weapons (spear  or  sword).  Notches  also  facilitated  the  hanging (suspension)  of  the  Dipylon  shield  on  the  warrior’s  back,  in  order  not  to  restrict  his  elbows  when  he  walked.  The  shield  had  at  least  one  central  handle  for  its  holding  by  the  warrior  in  battle,  and  one  or  more  shoulder  belts,  in  order  to  hang  it  on  his  back  when  not  used.  These  belts  were  called  “telamones” (τελαμώνες).  The  shape  of  the  Dipylon  shield  denotes  its  origins  from  the  famous  Minoan  and  Mycenaean  eight-shaped  shield.  During  the  Greek  Archaic  Era (7th cent – 479  BC),  the  Dipylon  shield  was  made  mostly  of  bronze  and  had  a  smaller  size:  that  is  the  “Boeotian”  type  of  shield,  named  after  Boeotia,  where  it  was  popular.

Continue reading

A set of arms and armour from Sudan: the influence of Mamluk Egypt on the military equipment of the African hinterland

Leave a comment

Dear friends,

First, a briefing on the disablement of the comments:

Concerning the disablement of the comments on the posts, I had to do so due to the lack of time. Because, for me not to answer to your comments is something that I consider as inappropriate. However when it will be possible again (soon, I believe) I’ll activate the comments .

Thank you so much for your consistent preference to ‘Delving into History’.

Periklis Deligiannis

This set of arms and armour from Sudan denotes the influence of Mamluk Egypt on the military equipment of the African hinterland Muslim states: mail armour, kalkan-type shield, helmet with nose-guard, and straight sword of the 16th or the 17th century from Sudan, which clearly imitate the respective arms and armour of the Mamluks (unknown museum).
In comparison, in the second image I present an Ottoman set of armour, helmet and metal shield identical to those used by the Mamluks of Egypt and Syria (unknown museum).

More

Older Entries

%d bloggers like this: