Home

Μία περίπτωση ελληνικής επιρροής στο αρχαίο ιβηρικό οπλοστάσιο: κελτιβηρικό κράνος χαλκιδικού τύπου

Leave a comment

.

στη σύζυγο μου Νέλλη, για την έμπνευση και την ενθάρρυνση που μου προσφέρει

01

.03

Η κελτιβηρική περικεφαλαία χαλκιδικού τύπου

.

Π. Δεληγιάννης

.

Για την ακρίβεια, αυτό το κείμενο αφορά ένα αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαι στη μελέτη μου: The Greek influence on the weaponry and armoury of the Iberians, Turdetani and other ancient peoples of the Iberian Peninsula.

.

Οι σχέσεις των Ελλήνων θαλασσοπόρων με την Ιβηρική Χερσόνησο υπήρξαν πανάρχαιες, ήδη από την εποχή του Μινωικού και του Μυκηναϊκού πολιτισμών, αν και ήταν περιορισμένες. Μετά την κατάρρευση του Μυκηναϊκού κόσμου και γενικά του κόσμου της Ανατολικής Μεσογείου λόγω της οικονομικής κατάρρευσης και των εισβολών των Λαών της Θάλασσας (13ος-12ος αιώνες π.Χ.), οι σχέσεις των Ελλήνων με τους λαούς της Ιβηρικής διακόπηκαν για αρκετούς αιώνες, έως την Αρχαϊκή Περίοδο (700-479 π.Χ.). Τότε, Ελληνες θαλασσοπόροι από τη Σάμο, τη Φώκαια, τη γειτονική Μασσαλία και άλλες πόλεις, ανακάλυψαν πάλι την Ιβηρική Χερσόνησο και αποκατέστησαν τις εμπορικές σχέσεις με τους λαούς της. Κυρίως η Φώκαια και η θυγατέρα της, Μασσαλία, πρωτοστάτησαν στην ίδρυση ελληνικών αποικιών στις ανατολικές ακτές της Ισπανίας, δηλαδή στην αρχαία εθνική περιοχή των Ιβήρων. Παρότι παλαιότερα θεωρείτο ότι οι Ιβηρες ήταν η μεγαλύτερη εθνική ομάδα της χερσονήσου, τις τελευταίες πέντε δεκαετίες διαπιστώθηκε ότι συνιστούσαν ένα περιορισμένο ποσοστό του πληθυσμού της το οποίο κατοικούσε στη βορειοανατολική ακτή της Ισπανίας. Οι σύγχρονοι Καταλανοί είναι οι βασικοί απόγονοι των Ιβήρων.

More

Advertisements

A case of Hellenic influence on the ancient Iberian weaponry: a Celtiberian helmet of Chalcidian design

Leave a comment

 

01.

03 Views of the Celtiberian helmet of Chalcidian type. Its crest-holder is of Italian design.
.
By Periklis  Deligiannis

.
Actually, this text concerns an item from my study: The Greek influence on the weaponry and armoury of the Iberians, Celtiberians, Turdetani and other ancient peoples of the Iberian Peninsula.
.
The contacts of the Aegean seafarers with the Iberian Peninsula were ancient enough, ever since the Minoan and Mycenaean civilizations, although they were very limited. After the dissolution of the Mycenaean world and in general the Eastern Mediterranean world due to the economic collapse and the invasions of the Sea Peoples (13th-12th centuries BC), the relations between the Greeks and the peoples of the Iberian Peninsula were interrupted for many centuries until the Archaic Period (700-479 BC). In the Early Archaic Era navigators from Samos, Phocaea, Zakynthos, Massalia and other Greek cities, “rediscovered” the Iberian peninsula and restored trade relations with their peoples. Mostly Phocaea and her daughter-city Masallia, took the lead in establishing Greek colonies on the eastern coast of Spain, that is in the ancient ethnic territory of the Iberians. Although earlier in the 20th century it was thought among the scholars that the Iberians were the largest ethnic group of the peninsula, actually it was proved that they constituted a small portion of the population, living on the northeast coast of Spain and the immediate hinterland. The modern Catalans are the main descendants of the Iberians.

More

Roman engineering II: The Roman Temple of Évora (Portugal)

Leave a comment

Republication from Following hadrian (by Carole Raddato)

The Roman Temple of Évora (Templo romano de Évora), also referred to as the Templo de Diana (although there is no basis in fact for this designation) is an ancient temple in the historic city of Évora, Portugal. The temple is part of the historical centre of the city, which was included in the classification by UNESCO as a World Heritage Site.

In 57 BC, the city was conquered by the Romans who renamed it Liberalitas Julia and expanded it into a walled town. The temple is believed to have been built around the first century AD and was probably erected in honour of emperor Augustus. It was built in the main public square (forum) of Liberalitas Julia.

The temple has undergone numerous changes throughout history. What remains of this structure today is the podium, almost completely preserved and made of granite blocks, an intact colonnade along its northern facade consisting of six columns, four columns to the east and four columns on its western facade.

The Roman Temple of Évora, overview from the north-western corner, Ebora, Lusitania, Portugal © Carole Raddato

The Roman Temple of Évora, the northern facade consisting of six columns
© Carole Raddato

[image not to  be shown here: visit the original source]

The Roman Temple of Évora
© Carole Raddato

More

AD FINEM DESOLATUM! : ROME’S FEROCIOUS 2nd CELTIBERIAN WAR (154-133 BC) Part II

1 Comment

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Modern reconstruction of the fortifications of Numantia, Spain (source:  Wikipedia commons).
.

By Periklis Deligiannis

.

CONTINUED FROM PART I

.

Scipio realized that the Roman war effort should focus on Numantia, the center of the resistance. When he observed her strong walls, made of stone and plinths and supported by wooden towers and defensive obstacles in front of them, he understood that the fortress-city (rather a town according to the Greco-Roman standarts) which had repelled four Roman armies, could not be conquered by assaults and generally by an energetic siege. For this reason, he decided to cut her of the rest of Spain, surrounding her with a powerful ring of fortifications extending 10 km around the city. The Roman siege wall consisted of a wooden wall with towers in which ballistae and catapults were installed. There were also six legion camps embedded in the siege wall. In overall, 60-70,000 Romans would face a few thousands of Numantine defenders who were inside the town together with a few more thousands of non-combatants. The neighboring Celtiberian tribes did not help Numantia because of fear for the huge Roman army and mainly their envy for her growing power and influence. Once again, the typical Celtic discord was the strongest “weapon” of the Romans in their wars against any Celtic enemy.

More

AD FINEM DESOLATUM! : ROME’S FEROCIOUS 2nd CELTIBERIAN WAR (154-133 BC)

11 Comments

centurionΑ Republican Roman centurion leads his legionaries through a storm of arrows. Artwork by Radu Oltean.
.
By Periklis Deligiannis
.
In the 4th century BC, the ethno-linguistic situation in the Iberian Peninsula (or simply called Iberia) was settled. Most likely, her area was shared by at least five ethno-linguistic groups. The three of them consisted of indigenous peoples of the Pre-Indo-European Mediterranean substrate: the Vasconian or Aquitanian group dwelled in the northern area, being the ancestors of the modern Basques. The Vascones belonged to the same group with the pre-Celtic Aquitani of southern Gaul. The southern part of the Peninsula belonged to the Tartessian group, with the Turdetani being its principal tribe and the River Ana (today Guadiana) being its northern border. The eastern Mediterranean coast of Spain was dwelled by the Iberian group. Some decades ago it was believed that the Vascones and the Tartessians were branches of the Iberians, but today it is almost certain that they were independent ethno-linguistic groups. This ‘misunderstanding’ was due to the Greek and Italian navigators/explorers who first came into contact with the Iberians. Because of this meeting they called “Iberia” the whole peninsula when in fact the Iberians were a rather limited part of the total population. In the mentioned period, the original Tartessian group was already divided to a Paleo-Tartessian and a Turdetanian subgroup.
The other two ethno-linguistic groups of the Peninsula were Indo-European: the Lusitani who were linguistically an Indo-European population but probably pre-Celtic, and the Celtiberians who were linguistically Celts. Some researchers believe that the Lusitani spoke proto-Celtic dialects originating from the local Urnfield Culture, older than the Celtiberian dialects (being  q-Celtic, rather originating from the Hallstatt Era) but there are many objections to this view.

More