Διάγραμμα του δομικού συστήματος του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας από το έργο του R. Mainstone: Hagia Sophia (1988) (copyright: R. Mainstone).

Το δομικό σύστημα της Αγίας Σοφίας είναι μοναδικό όχι μόνο για την εποχή του αλλά και για τα σημερινά δεδομένα, και καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο της δομικής μηχανικής των Βυζαντινών, μάλλον το υψηλότερο στον κόσμο κατά τη συγκεκριμένη περίοδο.