Διάγραμμα του Ιωάννη Τραυλού (wikimedia commons) στο οποίο απεικονίζονται οι οχυρώσεις του αστικού συγκροτήματος Αθήνας-Πειραιά-Φαλήρου κατά την Κλασσική περίοδο.

Σε αυτό το διάγραμμα εμφαίνεται ένα γεγονός για τη λαμπρή πόλη των Αθηνών: πως πρόκειται για την πόλη με το μεγαλύτερο μήκος οχυρώσεων όλων των Περιόδων, από όσα γνωρίζω.

More