Ενας σημαντικός πίνακας από γερμανικό βιβλίο με μερικά μόνο από τα αρχαία ελληνικά αλφάβητα. Από αριστερά προς τα δεξιά, παρουσιάζονται: More