Home

The expansion of Roman rule in Asia Minor

Leave a comment

1

.
The expansion of Roman rule in Asia Minor from Shepherd’s Atlas of World History.

More

Η δεκάτη Απριλίου της Ελληνικής Επανάστασης (μέρος Α’)

Leave a comment

Αναδημοσίευση από το καραβάκι της ιστορίας

Ανήμερα του Πάσχα, την 10η Απριλίου 1821 (με το παλιό ημερολόγιο) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ εκτελείται από τον Σουλτάνο ως προδότης του Οθωμανικού κράτους. Ο αφορισμός των κορυφαίων της Επανάστασης από τον Πατριάρχη και η λύση του όρκου των Φιλικών για όλους όσους τον είχαν δώσει, έγινε για να αποφευχθεί ο φετφάς της γενικής σφαγής των χριστιανών. Ωστόσο, δεν ήταν αρκετός για να συγκρατήσει το μένος του Σουλτάνου που καθυστερημένα έμαθε το μερικό σχέδιο της Επανάστασης που αφορούσε στον εμπρησμό του στόλου, στην δολοφονία του και στην εξέγερση των Ελλήνων μέσα στην ίδια την πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους. Ο Πατριάρχης απαγχονίζεται αμέσως μετά το «Χριστός Ανέστη» στην κεντρική πόρτα του Πατριαρχείου και ο γιαφτάς που κρεμιέται στο στήθος του περιγράφει την ενοχή του. Ο αφορισμός αυτός είχε προβλεφθεί από τον αρχηγό της Επανάστασης, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Είχε ειδοποιηθεί ο Κολοκοτρώνης.

 

More

Erechtheion (Acropolis of Athens): Architecture

2 Comments

01

Two architectural representations of the Erechtheion temple (a digital one and an artwork) in the Acropolis of Athens (c. 420 BC).
More

City plan of Assur, the Assyrian cradle

Leave a comment

01

Site plan of Assur, the Assyrian cradle

More

Karasuk culture warrior (2nd half of 2nd millenn. BC)

1 Comment

 

01

Image copyright: A.I. Solovyev

.

This is a rather rare representation by A.I. Solovyev, of a warrior of the Indoeuropean Karasuk culture (c. 1500–700 BC) which flourished in South Siberia and Central Asia. Its core region was located in the Minusinsk Basin, on the Yenisey River and on the upper reaches of the Ob River. This culture was probably the cradle of the northern branch of the Proto-Iranians who became the ancestors of the Sakas, Scythians, Sarmatians, Dahae, Parni (Proto-Parthians), Alans and other nomad Iranian peoples.  Karasuk culture came from local varieties of the older Andronovo culture (2nd millennium BC) that was ancestral to the Proto-Indo-Iranian group.

More

ROME MUST BE DESTROYED (Part II)

1 Comment

ALEXANDER
Alexander the Great goes ashore in Asia (Minor). Artwork  by Tom Lovell.
.
By Periklis Deligiannis
.

Continued from PART I

.

I go on with some more text from my historical novel “Rome must be destroyed ” which belongs to the sub-category of Historical Fiction. For more info and text, read PART I. A reminder of the plot: Alexander the Great has not died in 323 BC (year of his death in reality). He goes on living and invades Italy, Carthage and the Western Mediterranean. The peoples of those regions (Italians, Carthaginians, Libyans, Celtiberians, Gauls and many others) fight against him under the leadership of Rome, Carthage and Samnium. The hero of my book is not a Greek but a Roman (Aelius Sembronius Vulca), originally a mercenary of Alexander and then an enemy of him. After a series of diplomatic and strategic detours, bloody battles and –finally – total warfare, the war results…..
The first part of the novel (Sogdiana) takes place in the steppes of Central Asia (modern Uzbekistan), the second part (Return) in Italy, the third (Carthage) in Carthage, the fourth and the fifth……
This is the first book of a trilogy that I wrote on this subject.

I apologize in case that the translation in English is not ”literary” enough (or maybe it is!). Copyright is mine, thereby for a probable reproduction of this text, please send to me an e-mail message.

.
.
.
.

SOGDIANA

[continued]

.
.
.
…………………………………………………………………………………………….
All the barbarians were dead, except two women. The older one had the common Asiatic appearance. Her heavy wound indicated that she was running out of time. The other woman had an uncanny beauty, a real temptation for us men from the Inner Sea. She was young and diminutive. We were impressed by her narrow slanted eyes that looked like reptilian, her protruding cheek bones in her face below the eyes, her small slender nose and her very pale, almost yellow skin. Her body which was silhouetted below her thin leather dress, appeared to be well formed. Her breasts were small, but firm and well rounded.

I knew that most of the Sauromatae people resembled in appearance to the Asiatics. I now verified from this woman and her other dead comrades, that some resembled to the Serae and the Phryni who live afar in the East, beyond India, around a large Yellow river as they call it. I have seen a few Serae merchants at Farthest Alexandria. They had the same strange appearance and the same yellowish skin. The local Sogdians speaking about them, say that they are exceptionally civilised, their kingdoms are powerful and their armies are worthy of the Greek ones. They may say it to tease the Macedonians!
Volsinius the Campanian who had captured her, was most enchanted by the reptilian-eyed woman.
“That is my trophy!” said with joy. He could not wait for the moment to enjoy her. He dragged her holding her stiffly by the hair, whilst she pounded and kicked him. Three of the soldiers, who were passionately looking at her, approached the young girl. They wanted to taste her … If they wanted her Volsinius was unable to deny. He had the right to enjoy the woman first and keep her for his own, after the others had done with her. However the Italian mercenary did not want to share the girl and he was holding tightly his bloodstained spear. Centauros who had seen the threatening situation spoke.
“We don’t have time for this. We are leaving immediately! “.
“We won’t be long Centauros …” said Numerius.
“The Sauromatae we killed were few. They surely belong to a larger raiding party. Somewhere, close by, more enemies are lurking…. “

More

ROME MUST BE DESTROYED (Part I): What if Alexander the Great had not died so young?

8 Comments

phalanx(artwork  copyright: Johny Shumate)

.
By Periklis Deligiannis
.
Many readers know that I have written a historical novel entitled ‘Rome must be destroyed : What if Alexander the Great had not died so young?’  (See List of my Published Books and Articles  and also the book’s cover on the left of this page) which has been published a few years ago in Greek. I quote here the prologue, the beginning of the first chapter and the accompanying Historical Note for the English-speaking readers. I hope you enjoy it. I apologize in case that the translation in English is not ”literary” enough (or maybe it is!). Copyright is mine, thereby for a probable reproduction of this text, please send to me an email message.

Some more text of the novel you can read in Part II
.
.
The official abstract of the novel (from the Greek edition):
What if Alexander the Great had not died so young? Would he be able to conquer the peoples of the Known World of his era? This is an exciting novel on the adventures and the new conquests of the great king, on the glory that in reality his early death (only 33 years old) had deprived him of. Through the narration of Aelius Sembronius Vulca, an adventurous Roman mercenary in Alexander’s army, an enthralling era is coming alive. Vulca, the main hero of the novel, is following Alexander at every step of his campaigns, until around 315 BC the warrior-king turns against the peoples and states of the Western Mediterranean and dismisses all mercenaries from those regions.
Vulca, the devout soldier of Alexander who fought for ten years at his side ready to sacrifice his life for his commander, will be found on the battlefields confronting him and enemies who until then were his brotherly friends, defending his homeland against the formidable Macedonian phalanx … Will he manage to prepare Rome, Carthage and the other Italian and Western Mediterranean states for the approaching threat? A Rome torn, ravaged by wars in Italy, intrigues and personal ambitions? Alexander is determined: Rome has to open her gates or be destroyed!…
This unique alternative history novel is the first part of a trilogy on the hypothetical march of Alexander to the Western Mediterranean and Europe. It is a work based on solid historical evidence, which enthrals the reader from the first page. An exciting adventure historically based on the real plans of the great warrior-king which, if not cancelled by his sudden death, may have formed completely different the World map until today … A novel that came so close on becoming reality…
.
.
.

ROME MUST BE DESTROYED

.

“… To built a thousand warships larger than triremes, in Phoenicia, Syria, Cilicia and Cyprus, for the needs of the campaign against the Carthaginians and the other peoples who inhabit the coasts of Libya and Iberia and all neighboring coasts around Sicily … “
(projects of Alexander the Great  quoted by Diodoros of Sicily, Book 18, 4).

“… Others say that (Alexander) was thinking (of sailing) to Sicily and the Cape of Iapygia; instigated also by the name of the Romans whose reputation was extended.”
(projects of Alexander  quoted by Arrian in his  Alexandrou Anabasis)

.

.
FOREWORD

.
About Alexander… About the years that we fought as his soldiers and as his enemies. This is what they asked me to recount every night around the fire. Members of my family, people of my clan, archons of our community, other young or mature men who would like to hear the man who lived all these harder than anyone else. To listen about this heroic age, as they were calling it … They didn’t know…
Now, at the end of my life, now that involuntarily comes to mind the account of the life of a man, now the image of all these is more intense than ever! Sometimes I remember them with suffering, sometimes with nostalgia. And sometimes when I’m alone, tears appear on my eyes. I succeeded or not on what I was requested to do? Was I the man who had to be in those difficult times? Did I save my people? The Senate and the People of Rome…
These questions are no longer torturing me anymore. They cannot be answered by me. Let my people judge me.
“Recount your memories Vulca … Speak to us…”

Read more

Architecture of the Athenian Acropolis

Leave a comment

 

001

In this post I present digital reconstructions of an architectural detail in the southwest wing of (above) and of the temple of Erechtheion (below). Both refer to buildings of the Acropolis of ancient Athens. Guess who’s the figure standing in front of the Erechtheion!

More

Italian genomes reflect the history of Europe

Leave a comment

Republication from nature.com

kerjherhb

Recent scientific literature has highlighted the relevance of population genetic studies both for disease association mapping in admixed populations and for understanding the history of human migrations. Deeper insight into the history of the Italian population is critical for understanding the peopling of Europe. Because of its crucial position at the centre of the Mediterranean basin, the Italian peninsula has experienced a complex history of colonization and migration whose genetic signatures are still present in contemporary Italians. In this study, we investigated genomic variation in the Italian population using 2.5 million single-nucleotide polymorphisms in a sample of more than 300 unrelated Italian subjects with well-defined geographical origins. We combined several analytical approaches to interpret genome-wide data on 1272 individuals from European, Middle Eastern, and North African populations.

More

Weaponry of the Indian subcontinent (part II)

Leave a comment

001

More

Weaponry of the Indian subcontinent (India, Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka) (part I)

Leave a comment

01

This is a collection of weapons from the Indian subcontinent of the last centuries, that is the eras of the Mughal Empire, the Maratha Confederation and the British sovereignty. They belong to Hindu, Moslem and much less Buddhist (mostly Sri-Lankan) armies as well and are typical of Indian warfare during those centuries. The following images include a Maratha armour and elaborate helmet (front and side view), four other

More

Older Entries Newer Entries

%d bloggers like this: