Ενας σημαντικός πίνακας από γερμανικό βιβλίο με μερικά μόνο από τα αρχαία ελληνικά αλφάβητα. Από αριστερά προς τα δεξιά, παρουσιάζονται:

Το Αρχαϊκό αλφάβητο της Θήρας, το αθηναϊκό αλφάβητο έως το 403 πΧ, το αλφάβητο της Μιλήτου της Ιωνίας, το λακωνικό αλφάβητο και το κλασσικό αλφάβητο το οποίο είχε ευρεία διάδοση. Δίπλα σε κάθε ένα από αυτά τα αλφάβητα, σημειώνονται οι φθόγγοι που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα τους. Για το κλασσικό σημειώνονται επίσης οι αριθμοί τους οποίους αντιπροσώπευαν οι χαρακτήρες του.