Μία ψηφιακή αναπαράσταση νεωσοίκων για την φύλαξη πολεμικών πλοίων της Κλασσικής Αθήνας, τριήρων στη συγκεκριμένη εικόνα.

Οι προνοητικοί Αθηναίοι φρόντιζαν παράλληλα με την ανάπτυξη του πολεμικού στόλου τους, να αυξάνουν και τον αριθμό των νεωσοίκων για τη φύλαξη και προστασία των πλοίων τους. Αυτή η ανάπτυξη ήταν πράγματι αξιοθαύμαστη, αποτελώντας ένα ακόμη δομικό κατόρθωμα των αρχαίων Αθηναίων, εν πολλοίς άγνωστο στη σημερινή εποχή. Κατά το έτος 325/4 πΧ όταν σημειώθηκε το απόγειο του αθηναϊκού στόλου σε αριθμό πλοίων, υπήρχαν 372 νεώσοικοι στους λιμένες του Πειραιά. Αν προστεθούν οι νεώσοικοι που υπήρχαν σε άλλους λιμένες της Αττικής τότε αυτοί ξεπερνούσαν τους 400 συνολικά.

Υπόψιν ότι το έτος 325/4 π.Χ. είναι το τελευταίο της Κλασσικής περιόδου. Ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου σήμανε την αρχή της Ελληνιστικής περιόδου και μαζί την αρχή του τέλους της Αθήνας ως μεγάλης δύναμης του Ελληνικού Κόσμου.

.

Περικλής Δεληγιάννης