Ενα σπουδαίο αντίγραφο μινωικού πλοίου του 1500 πΧ περίπου, βρίσκεται στο Μουσείο Ναυτικής Ιστορίας των Χανίων από όπου και η εικόνα.

Το πλοίο ναυπηγήθηκε προφανώς κατά τα πρότυπα που έδωσε στους αρχαιολόγους και τους σύγχρονους ναυπηγούς κυρίως η σχετική νωπογραφία (παρακάτω) που έχει ανασκαφεί στο Ακρωτήρι της Θήρας και αποτελεί πραγματικό “θησαυρό” όσον αφορά τη ναυπηγική και τη ναυτική τέχνη των Μινωιτών και των Κυκλαδιτών της περιόδου. Σε τέτοιου είδους σκάφη στηρίχθηκε η μινωική θαλασσοκρατορία, η πρώτη θαλασσοκρατορία στην Παγκόσμια Ιστορία.

Επίσης ένα ακόμη αντίγραφο μινωικού πλοίου σε μικρή κλίμακα, από το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης: