Ενας χάρτης στη ρωσσική γλώσσα της Σελευκιδικής «Αυτοκρατορίας» όπως αρέσκομαι να αποκαλώ το Βασίλειο των Σελευκιδών επειδή υπήρξε μία πραγματική αυτοκρατορία, πριν ο συγκεκριμένος όρος ‘επινοηθεί’ από τους Ρωμαίους (imperium).


Δεν γνωρίζω ρωσσικά αλλά μου φαίνεται ενδιαφέρουσα η παρουσίαση στο ελληνικό κοινό ενός τόσο οικείου θέματος σε αυτήν τη γλώσσα.
Σημειώνονται το Βασίλειο των Σελευκιδών, τα υποτελή του ελάσσονα βασίλεια ή οι σατραπείες του (μερικές από τις οποίες σταδιακά κατέστησαν ανεξάρτητες ενώ άλλες δεν το πέτυχαν) ήτοι οι Βακτρία, Παρθία, Σογδιανή, Ατροπατηνή Μηδία, Περσίς, Σουσιανή κ.α., και τα γειτονικά ανταγωνιστικά του βασίλεια, ήτοι το Πτολεμαϊκό Βασίλειο, το Ατταλιδικό (Περγάμου), η Γαλατία, η Καππαδοκία, η Αρμενία, η Βιθυνία, το Μακεδονικό Βασίλειο (η Μητρόπολη των Σελευκιδών) κ.α. κράτη.

Οπως προανέφερα, το Σελευκιδικό Βασίλειο αποτελούσε πραγματική αυτοκρατορία, εκτεινόμενο κατά τη μέγιστη επέκταση του από τη θρακική ακτή έως τη σύγχρονη Κιργισία. Οι βασικές περιοχές του είχαν έκταση περίπου 600.000 τετρ Χμ ενώ οι αραιοκατοικημένες ανατολικές σατραπείες του κάλυπταν επιπλέον 3.000.000 τετρ Χμ.Το λαμπρό Σελευκιδικό Βασίλειο έχει θέση στην τριάδα των τριών μεγαλυτέρων ελληνικών κρατών όλων των εποχών.

.