Ενας σημαντικός αναγεννησιακός χάρτης της Ελλάδας του 17ου αι, από Ιταλό χαρτογράφο όπως φαίνεται. Οι ιταλικές ναυτικές πόλεις-κράτη της εποχής (Βενετία, Γενουα, Πίσα κ.α.) και λιγότερο τα άλλα ιταλικά κράτη (πχ το Βασίλειο των Δύο Σικελιών

ή οι πόλεις της Τοσκάνης) είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ελληνικό χώρο, κυρίως για τα νησιά του και τις παράκτιες πόλεις τα οποία συνολικά εξυπηρετούσαν το εμπόριο και τη γεωπολιτική επιρροή τους.