Στην σύζυγο μου, Νέλλυ, για την έμπνευση και την ενθάρρυνση που μου προσφέρει.

Τα παρόντα όπλα είναι μία συλλογή εικόνων όπλων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στη Χερσόνησο του Αίμου κατά το πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα, δηλαδή συμπεριλαμβανομένης της Περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης (1821-1829). Πρόκειται για όπλα τα οποία στη σημερινή ξένη βιβλιογραφία περί κατάταξης και ταξινόμησης όπλων χαρακτηρίζονται συχνά ως «οθωμανικά» ή «οθωμανικά βαλκανικά» αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούντο εξίσου από Τούρκους, Ελληνες («κλέφτες», αρματολούς, κάπους και στη συνέχεια αγωνιστές), Αλβανούς (μουσουλμάνους και χριστιανούς), Γιουρούκους, Βλάχους, Βούλγαρους και άλλους λαούς της περιοχής.

Πρόκειται για δύο πάλες (από τις οποίες εικονίζονται μόνο οι λαβές τους), ένα τυφέκιο (καριοφίλι),  δύο πιστόλες, μία μάχαιρα και άλλη μία μάχαιρα τύπου «κιντζάλ».

Το τυφέκιο είναι του χαρακτηριστικού τύπου «Τ» λόγω της απόληξης του κοντακίου του, σύνηθες κυρίως στους Αλβανούς και στους Ελληνες. Παρατηρείστε επίσης τη χρυσοποίκιλτη πιστόλα με πλούσια διακόσμηση. Τέτοιες πιστόλες έφεραν συνήθως οι υψηλόβαθμοι Τούρκοι και Αλβανοί αξιωματικοί, οι οποίες ήταν περιζήτητα λάφυρα για τους Ελληνες επαναστάτες.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη δεύτερη μάχαιρα «κιντζάλ» καυκάσιας επινόησης η οποία δεν αφορά τόσο τη Χερσόνησο του Αίμου και την Ελληνική Επανάσταση (αλλά είναι της ίδιας περιόδου) ωστόσο την παρουσιάζω εδώ επειδή ήταν πάντα αγαπητή στους Ελληνες του Πόντου, με την τοπική ποντιακή παραλλαγή της «καρακουλάκ». Η αλήθεια είναι ότι το κιντζάλ, μία πολύ δημοφιλής και αποτελεσματική μάχαιρα, χρησιμοποείτο και από αρκετούς μαχίμους της Χερσονήσου του Αίμου ωστόσο εκεί η χρήση της δεν κατέστη ποτέ ευρεία.

 

..

.. .