Από το ιστολόγιο protostrator.blogspot.gr

 

 

Οικόσημα αυτοκρατορικών οικογενειών
(Imperial families’ coats of arms)

 

Ραγκαβέ (Rangave)

(Μιχαήλ Ραγκαβές 811-813)

Aργυροί (Argyros)

(Ρωμανός Γ’ Αργυρός 1028-1034)

Δούκες (Ducas)
(Δυναστεία Δουκών 1059-1087)
Κομνηνοί (Komnenos)

(Ισαάκιος 1057-1059 , Δυναστεία Κομνηνών 1081-1185)

Άγγελοι (Angelos)

(Δυναστεία Αγγέλων 1185-1204)

Λασκαρείς (Lascaris)

 (δυναστεία Λασκάρεων 1204-1261)

Βατάτζηδες (Vatatzes)
(Ιωάννης Γ’ Βατάτζης 1222-1254)

Μεγάλοι Κομνηνοί (Great Komnenos-Empire of Trebizont)

Αυτοκρατορία Πάσης Ανατολής Ιβηρίας και Περατείας (1282-1460)

Μεγάλοι Κομνηνοί (Great Komnenos)

(Δυναστεία Μεγάλων Κομνηνών 1203-1460)

 

Καντακουζηνοί (Kantakouzenos)

(Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός 1341-1354)

 Παλαιολόγοι (Palaiologos)

(δυναστεία Παλαιολόγων 1261-1453)

 Παλαιολόγοι (Palaiologos)

Βασιλεία Ρωμαίων (1261-1453)

 Παλαιολόγοι (Palaiologos)
Βασιλεύς της Κωνσταντινουπόλεως (King of Constantinople/ 1261-1453)

Οικόσημα άλλων αριστοκρατικών οικογενειών
(Other noble families’ coats of arms)
 

Φουσκαρνάκηδες (Phouskarnakes)

Μικρουλάχηδες (Micrulaches)
Φραγκόπουλοι (Frangopoulos)


Ραούλ (Raoul)


Μπαρμπάρο (Barbaro)


Ισαάκιος Κομνηνός (Isaac Komnenos-ruler of Cyprus)
(κυβερνήτης της Κύπρου 1184-1191)

Μελισσηνοί (Melissenos)

Κορρέσιοι (Corresio)

Ραδινοί (Radinos)

Βλαττέρα (Vlattera)

Πηγή:  protostrator.blogspot.gr